Obec Skryje

Úřední deska
Pozvánka na ZO

Výsledky prezidentských voleb 2. kolo
Výsledky prezidentských voleb 1. kolo
Usnesení prosinec 2017
Rozpočet obce na rok 2018
Závěrečný účet obce Skryje za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.MRVMB za rok 2016, rozp.výhled do r. 2022
Závěrečný účet MRVMB za rok 2016
Návrh rozpočtu na r.2017, MRVMB
Komentář pro sestavení SZÚ za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za r. 2016
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn