Obec Skryje

Úřední deska
Usnesení září 2017
Oznámení výběrového řízení
volby do Poslanecké sněmovny
Oznámení o přerušení dodávky energie
Závěrečný účet obce Skryje za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za rok 2016, rozp.výhled do r. 2022
Závěrečný účet MRVMB za rok 2016
Návrh rozpočtu na r.2017, MRVMB
Komentář pro sestavení SZÚ za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Rozpočet obce Skryje na rok 2017
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn