Obec Skryje

Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření
Oznámení o přerušení dodávky energie
Závěrečný účet obce Skryje za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.MRVMB za rok 2016, rozp.výhled do r. 2022
Závěrečný účet MRVMB za rok 2016
Návrh rozpočtu na r.2017, MRVMB
Komentář pro sestavení SZÚ za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za r. 2016
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Informace o zveřejňovaných dokumentech obce Skryje

Rozpočet obce Skryje na rok 2017
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Střednědobý výhled obce Skryje na období 2016- 2019
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn