Obec Skryje

Hasiči

Hasičský sbor

starosta: Rostislav Panáček
strojníci: Miroslav Šimek, Jaroslav Mazour
 

 

Historie

 

Podle kroniky hasičů Moravy a Slezska a výpovědi pamětníků byl ve Skryjích založen Sbor dobrovolných hasičů v roce 1948. Při ustanovení Sboru došlo asi k podcenění nezbytnosti o tomto aktu sepsat písemné svědectví, což bylo patrně napraveno až v roce l949.

Tehdy 26. května 1949 odpoledne se uskutečnila v místním hostinci u Juračků schůze, na níž bylo písemně stvrzeno založení Sboru dobrovolných hasičů ve Skryjích. Při volbách byli zvoleni Josef Štěrba starostou, František Krézek náměstkem, Karel Mašíček velitelem, Rudolf Bahenský pokladníkem, František Koudelka jednatelem a Tomáš Šimek strojníkem.

Zakládajícími členy byli Josef Lipovský, František Sedlák, Hynek Mazour, Bohumil Panáček , Bohumil Peša, František Brabec, Rudolf Pokorný, Miroslav Vejpustek.

Roku 1951 Okresní národní výbor v Tišnově dal sboru prostředky na zakoupení motorové stříkačky PPS 4, kterou strojník Tomáš Šimek zakoupil v Novém Městě nad Váhom. Motorová stříkačka byla provizorně umístěna v prostorách Rudolfa Bahenského Ještě ve stejném roce se skryjský sbor na okrskovém cvičení v Horních Loučkách umístil na druhém místě.

Roku 1955 měli skryjští hasiči název Místní jednota Československé požární ochrany a sbor dostal novou požární stříkačku PSS 8. Požární nádrž byla nahrazena vodou čerpanou z řeky.

V letech 1974 - 1977 byla za přispění MNV Dolní Loučky a svépomocí členů dobrovolných hasičů i ostatních občanů vybudována požární zbrojnice. Na hrubé stavbě zbrojnice bylo odpracováno 1326 brigádnických hodin. Od roku 1990 slouží tyto prostory zároveň jako sídlo pro Obecní úřad.

Roku 1977 byl předsedou hasičské jednoty Miroslav Šimek. Národní výbor usiloval o vybavení požárního sboru patřičnou výzbrojí a sami jeho členové se aktivně zapojovali do budování obce, zejména pak v roce 1974 přispěli významnou měrou při rozšiřování silnice do Skryjí a podíleli se aktivně na zavedení autobusové linky do obce.

Skryjský hasičský sbor i přes nevyhovující a zastaralé vybavení vybojoval na okrskovém požárním cvičení v Dolních Loučkách roku 1978 třetí místo.

Členové hasičského sboru prováděli požární prevenci, pomáhali při povodních, likvidaci ker při jarním tání, při odstraňování škod na komunikacích i soukromých domech.

Jednou z jejich posledních akcí byl zásah při povodni 31.3. 2006, kdy byly položeny pytle s pískem u nejníže položených domů ve Skryjích a na Boudách.

Voda byla odčerpávaná ze zatopených sklepů a odstraňovány nánosy na komunikacích. Hasiči likvidovali škody i po bouřce 1. června 2008, kdy došlo k rozvodnění Litavského a Křapínského potoka a bylo nutno zprovoznit přístupovou komunikaci mezi místními částmi Vrbka a Boudy odstraněním nánosů a naplavenin.

Zásah hasičů byl nutný 24.2.2012, kdy „Matěj“ lámal ledy tak, že potřeboval i jejich pomoc. Fotodokumentace z místní části Boudy vypovídá, jak to tam vypadalo. Nadílka ledových ker roztávala několik týdnů, zahrádky byly k nepoznání, ale voda si naštěstí na poslední chvíli našla cestu zpět do koryta řeky.

Hasiči jve Skryjích jsou tradičními pořadateli letních tanečních zábav, jejichž začátky byly na zahradě Juračkova hostince. Zde byl ve 2O. letech minulého století postaven krytý taneční parket. Po jeho nesmyslném zničení jsou taneční zábavy pořádány na pozemku bývalé Buchalovy zahrady. Zde byl s pomocí Programu obnovy venkova Jihomoravského kraje, obce a hasičského sboru vybudován postupně areál, který slouží hasičům i široké veřejnosti. Hasiči zde mají svoji společenskou místnost.

Ve funkci starosty hasičského sboru se postupně vystřídali: Josef Štěrba starší, Josef Štěrba ml., Bohumil Peša, Bohumil Panáček, Miroslav Šimek, Jaroslav Mazour, Bohumil Panáček ml. Miroslav Juračka.

Veliteli skryjských hasičů byli: Karel Mašíček, Miroslav Vejpustek, Josef Pekárek, Bohuslav Sedlák, Josef Šimek ml. a Jaroslav Babička ml.

Současným starostou hasičského sboru i jeho velitelem je Rostislav Panáček, jednatelem Bohuslav Sedlák, strojníky Jaroslav Mazour a Miroslav Šimek ml.

Hasičský sbor ve Skryjích patří k významnému článku obce. Jeho členové se aktivně podíleli a podílejí na udržování kulturních tradic v obci a jsou nepostradatelnou součástí života v obci. Jejich nezištné, dobrovolné a velice záslužné činnost patří uznání nás všech.

 

Fotogalerie zde.