Výroční zprávy
Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Skryje  vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Ve Skryjích    dne    31.1.2019

starosta obce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny ucet obce Skryje 2009.doc Výroční zpráva za rok 2009 98.8 Kb
FIN 122009.pdf Výroční zpráva za rok 2009 53.9 Kb
Tisk článku