Arka Skryje

Arka Skryje

Historie

Továrny ve Skryjích jsou podrobně zpracovaná v knize Dějiny Skryjí autorem Tomášem Šimkem. Stručně pak na webových stránkách Arky Skryje a.s. Mimo jiné je historickou zajímavostí, že spolumajitelem této původně rodinné firmy byl bratr zakladatele, Augustina Fuchse známý funkcionalistický architekt Bohuslav Fuchs.

Významný český architekt funkcionalismu a profesor na brněnské technice byl autorem návrhu celého komplexu staveb, které tvořily: provozní objekt, kulturní dům, stravovací objekt s vinárnou několik rodinných domků pro zaměstnance i hydroelektrárna využívající energie vodního toku. Byl situován do části Skryjí - Mezibrodí. Zástavba továrny i jednotně koncipovaných domků se vyznačuje horizontalitou a použitím přírodních materiálů kamene a dřeva.

Domky i hydroelektrárna byly kryty pultovými střechami a dokonale ladily s bezprostředním okolím. Několik rodinných domů, které jsou soukromým majetkem, tvoří i dnes zajímavý komplex 4 funkcionalistických staveb nádherně zakomponovaných do místního prostředí.

http://www.arkaskryje.cz/