Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Myšlenka vybudovat zázemí pro zdravotně postižené občany v budově bývalé školy vznikla v roce 2006, kdy byl pro nedostatek dětí ukončen provoz mateřské školy. Záměrem obce bylo vytvořit domov pro 10 až 12 klientů a zároveň dát vzniknout několika pracovním místům. Projekt získal podporu Ministerstva práce a sociálních věcí i Jihomoravského kraje. Z finančních prostředků se podařilo zrealizovat rekontrukci ve výši 12 mil. Kč. Objekt je v současné době zkolaudován a provoz tohoto zařízení byl slavnostně zahájen 15. září 2011. Provozovatelem je Oblastní charita Tišnov.
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
l.svaté přijímání ve Skryjích 6.9.2014
Mikuláš 2011
Mikuláš 2011
Mikuláš 2011
Mikuláš 2011
Mikuláš 2011
Mikuláš 2011
podzim- sv. Martin 2011
podzim- sv. Martin 2011
podzim- sv. Martin 2011
podzim- sv. Martin 2011
podzim- otevření chraněného bydleni Skryje 2011
podzim- otevření chraněného bydleni Skryje 2011