Vyhlášky obce
OZV 2012 č.1 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu