Obec Skryje

Úřední deska
Usnesení červenec 2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 4 a 5
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č.2 / 2019
Rozpočtové opatření č. 1 /2019
Dražební vyhláška
Usnesení č. 1/2019
Informace o zveřejňovaných dokumentech obce Skryje
Informace o zveřejňovaných doumentech mikroregionu VMB
Usnesení ZO prosinec 2018
Schválený rozpočet Obce Skryje na rok 2019
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO listopad 2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - výsledky
Komunální volby 2018
Výsledky prezidentských voleb 2. kolo
Výsledky prezidentských voleb 1. kolo
Závěrečný účet obce Skryje za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.MRVMB za rok 2016, rozp.výhled do r. 2022
Návrh rozpočtu na r.2017, MRVMB
Komentář pro sestavení SZÚ za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skryje za r. 2016
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Střednědobý výhled obce Skryje na období 2016 – 2020
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn