Úřední deska
Pozvánka na schůzi dne 1. března 2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Opatření obecné povahy - Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí
Obec Skryje vyhlašuje záměr ev. č. 1/2024
Oznámení o zveřejnění Rozp. opatření Mikroregionu VMB č. 3/2023 a č. 1/2024
Výroční zpráva za rok 2023
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023
Opatření obecné povahy
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Rozpočtové opatření č.12/2023
Schválený rozpočet MR 2024
Rozpočtové opatření č.11/2023
Návrh opatření obecné povahy
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023
Schválené rozpočtové opatření č.9/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Schválené rozpočtové opatření č.7/2023
Schválené rozpočtové opatření č.6/2023
Zápis z jednání valné hromady Mikroregionu VMB
Závěrečný účet Mikroregionu VMB za rok 2022
Schválený závěrečný účet obce Skryje za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č.5/2023
Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
Schválené rozpočtové opaření č.1/2023
Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
VV o předávání LHO
Informace o zveřejňovaných dokumentech obce Skryje
Program rozvoje obce na období 2020-2027
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn