Úřední deska
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023
Veřejná vyhláška
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Schválené rozpočtové opatření č.7/2023
Schválené rozpočtové opatření č.6/2023
Zápis z jednání valné hromady Mikroregionu VMB
Závěrečný účet Mikroregionu VMB za rok 2022
Schválený závěrečný účet obce Skryje za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č.5/2023
Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
Schválené rozpočtové opaření č.1/2023
Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
VV o předávání LHO
Informace o zveřejňovaných dokumentech obce Skryje
Program rozvoje obce na období 2020-2027
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn