Úřední deska
Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 26. 5. 2023 v 17,00h.
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 obce Skryje
Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
Valná hromada a návrh závěrečného účtu za rok 2022 MR Velkomeziříčsko - Bítešsko
Veřejná vyhláška FÚ, více informací v příloze
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření - Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Skryje
Schválené rozpočtové opaření č.1/2023
Výroční zpráva za rok 2022
Volba prezidenta ČR leden 2023, průvodní dokumenty
Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Volby 2022

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx.


VV o předávání LHO
Schválený závěrečný účet obce Skryje za rok 2021
Závěrečný účet Mikroregionu VMB + přílohy
Oznámení o výluce IDS JMK
Oznámení ZŠ a SŠ Tišnov
VV-finanční úřad ,daň z nemovitých věcí na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 4 /2021 Mikroregionu VMB
Oznámení finančního úřadu
EDG - upozornění vlastníkům
Návrh -Střednědobý výhled obce Skryje na období 2022- 2025
MR VMB - návrh rozpočtu na rok 2022
VV Ministerstva zemědělství ČR, opatření obecné povahy
Volby do parlamentu ČR říjen 2021
Závěrečný účet obce Skryje za rok 2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu VMB za rok 2020
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu VMB za rok 2020
Sčítání lidu,domů a bytů 2021
Informace o zveřejňovaných dokumentech obce Skryje
Program rozvoje obce na období 2020-2027
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Usnesení č.8/2019
Závěrečný účet MR VMB
Usnesení ZO září 2019
Rozpočtové opatření 2019 č.5
Usnesení červenec 2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 4
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Rozp.opatř 2019 č. 3
Závěrečný účet obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č.2 / 2019
Rozpočtové opatření č. 1 /2019
Usnesení č. 1/2019
Usnesení ZO prosinec 2018
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO listopad 2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - výsledky
Komunální volby 2018
Výsledky prezidentských voleb 2. kolo
Výsledky prezidentských voleb 1. kolo
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.MRVMB za rok 2016, rozp.výhled do r. 2022
Komentář pro sestavení SZÚ za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn