Úřední deska
Oznámení finančního úřadu
Usnesení ZO č.6/2021
EDG - upozornění vlastníkům
OZV č. 2/2021 obce Skryje o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č.1 /2021 obce Skryje o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Návrh -Střednědobý výhled obce Skryje na období 2022- 2025
Obec Skryje Návrh rozpočtu na rok 2022
MR VMB - návrh rozpočtu na rok 2022
Usnesení ZO č. 5 září 2021
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce
VV Ministerstva zemědělství ČR, opatření obecné povahy
Dražební vyhláška
Usnesení ZO 4/2021
Volby do parlamentu ČR říjen 2021
Závěrečný účet obce Skryje za rok 2020
Usnesení ZO č. 3 červen 2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu VMB za rok 2020
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu VMB za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Skryje za rok 2020
Usnesení č.2 /2021
Sčítání lidu,domů a bytů 2021
Usnesení o nařízení dražebního jednání
Usnesení č.1 /2021
Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
Rozpočtové opatření č. 11/2020
Informace o zveřejňovaných dokumentech obce Skryje
Veřejná vyhláška o úpravě provozu na místních komunikacích
VV o úpravě provozu na místních komunikacích
Program rozvoje obce na období 2020-2027
Rozpočtové opatření č. 10 /2020
Usnesení ZO č. 7
Aktualizace ZÚR č. 1 a č.2 opatřením veřejné povahy
Rozpočtové opatření č. 9 /2020
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů říjen 2020
Usnesení ZO č. 6 září 2020
Usnesení č. 5 srpen 2020
Volby do Zastupitelstev krajů říjen 2020
Usnesení ZO č. 4 2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Usnesení ZO č. 3
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 obec Skryje
Rozpočtová opatření
VV JMK Oznámení o veřejném projednávání návrhu aktualizace ZÚR JMK
AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu VMB za rok 2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 7
Usnesení ZO č.2/2020
Rozpočtové opatření č. 8 2019
Usnesení č. 9 /2019
Střednědobý výhled obce Skryje na období 2019-2022
Rozpočtové opatření 2019 č. 6
Usnesení č.8/2019
Závěrečný účet MR VMB
Usnesení ZO září 2019
Rozpočtové opatření 2019 č.5
Usnesení červenec 2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 4
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Rozp.opatř 2019 č. 3
Závěrečný účet obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č.2 / 2019
Rozpočtové opatření č. 1 /2019
Usnesení č. 1/2019
Usnesení ZO prosinec 2018
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO listopad 2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - výsledky
Komunální volby 2018
Výsledky prezidentských voleb 2. kolo
Výsledky prezidentských voleb 1. kolo
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.MRVMB za rok 2016, rozp.výhled do r. 2022
Komentář pro sestavení SZÚ za rok 2016
Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Oznámení o vyložení soupisu nároků SPÚ
Sestava rozdělovníku
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřední deska - archiv změn