Rozpočet
Schválený rozpočet obce na rok 2024 a Střednědobý výhled 2025-2026
Schválený rozpočet obce na rok 2023 a Střednědobý výhled 2022-2026
Seznam RO za rok 2021
Závěrečný účet obce za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2020
Rozpočtová opatření za rok 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skryje na období 2022- 2025
Střednědobý výhled MR VMB
Schválený rozpočet MR VMB na rok 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Schválený rozpočet obce na rok 2021