Aktuality
Infolinka - Finanční úřad JMK
Informační leták k DNV 2024
Rozsvícení vánočního stromku
Otevřený dopis
Lampionový průvod ve Skryjích
Podzimní setkání Skryje
Inzerát - účetní
Pozvánka na rockovou zábavu ve Skryjích, pátek v 20:30
KoPÚ - omluva Ing. Zavrtálkovi z Katastrálního úřadu
Vyjádření Ing. Zavrtálka
Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Tradiční pouť ve Skryjích
Prezentace VH - digitální technické mapy
Prezentace VH - územní plánování
Informace HZS, více v příloze
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Jak třídit VELKOOBJEMOVÝ odpad z domácností.. viz. informační leták
Pálení čarodějnic
70. výročí mostu a 100 let regulace vody v Dolních Loučkách, více informací v příloze v letáku
informace o sběru papíru, viz. v příloze v letáku
Přestavba křižovatky Předklášteří × Dolní Loučky × Štěpánovice
Sdělení novému zastupitelstvu, Zhodnocení KoPÚ, Státní pozemkový úřad - stížnost
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle OZV č. 2/2021, více informací v příloze
Odlehčovací služba v Tišnově
Rozsvěcení vánočního stromu
Mobilní rozhlas
Třídíme správně ?
Strategický plán rozvoje obce Skryje