Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Myšlenka vybudovat zázemí pro zdravotně postižené občany v budově bývalé školy vznikla v roce 2006, kdy byl pro nedostatek dětí ukončen provoz mateřské školy. Záměrem obce bylo vytvořit domov pro 10 až 12 klientů a zároveň dát vzniknout několika pracovním místům. Projekt získal podporu Ministerstva práce a sociálních věcí i Jihomoravského kraje. Z finančních prostředků se podařilo zrealizovat rekontrukci ve výši 12 mil. Kč. Objekt je v současné době zkolaudován a provoz tohoto zařízení byl slavnostně zahájen 15. září 2011. Provozovatelem je Oblastní charita Tišnov.

http://dchb.charita.cz/