Fauna ve Skryjích

Fauna ve Skryjích

Foto Miroslav Košulič

Brhlík lesní
Brhlík lesní
Dlask tlustozobý
Dlask tlustozobý
Holub hřivnáč
Holub hřivnáč
Kachna divoká
Kachna divoká
Kalous ušatý
Kalous ušatý
Konipas bílý
Konipas bílý
Konipas horský
Konipas horský
Koroptev polní
Koroptev polní
Kos obecný
Kos obecný
Poštolka obecná
Poštolka obecná
Puštík obecný
Puštík obecný
Skorec vodní
Skorec vodní
Sojka obecná
Sojka obecná
Střízlík obecný
Střízlík obecný
Sýkora koňadra
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Sýkora modřinka
Havran polní
Havran polní
Červenka obecná
Červenka obecná
Čáp černý
Čáp černý
Strakapoud
Strakapoud
Drozd
Drozd
Drozd
Drozd
Krutihlav obecný
Krutihlav obecný
Holub hřivnáč
Holub hřivnáč
Datel Černý
Datel Černý
Bažant obecný
Bažant obecný
Bažant obecný
Bažant obecný
Káně lesní mláďata
Káně lesní mláďata
Káně lesní
Káně lesní
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Veverka obecná
Veverka obecná
Červenka obecná
Červenka obecná
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná
Lasice kolčava
Lasice kolčava
Zajíc polní
Zajíc polní
Srna
Srna
Srna
Srna
Srnec obecný
Srnec obecný